Pri grafičnem oblikovanju stremimo k unikatnemu rezultatu, ki bo skladen z vašo vizijo, obenem pa bo v izstopal tako v slovenskem, kot tudi v svetovnem poslovnem prostoru.  Po sestanku, na katerem nam predstavite vašo idejo, ustvarimo čustveno sliko in izberemo barvno paleto ter tako začrtamo rdečo nit, ki ji projekt sledi do zaključka. 

Za vas oblikujemo: 

• logotipe

• osnovne tiskovine
 vizitka, dopisni list, kuverta, poslovna mapa

• promocijske tiskovine
letak, zloženka, brošura, plakat, promocijska tabla

• za splet
spletna pasica, banner

• ostalo
piktogrami, aplikacije na promocijske materiale