Za priznano trgovsko blagovno znamko smo predelali mobilen ladijski kontejner v prostor za degustacije njihovih izdelkov.