Zaposlovalna agencija je potrebovala ikone, ki predstavljajo vrednote podjetja - integriteta, imeti se fajn, fleksibilnost in empatija. Pri oblikovanju smo uporabili barvno shemo podjetja, sledili želji naročnika po toplini in človečnosti, zato smo uporabili mehke linije in prijazne simbole. Te smo umestili med oblikovno skladne znake, ki se lahko uporabijo pri oblikovanju spletne strani.